Головні сервіси Apache, PHP, MySQL, phpmyadmin уже встановлені на сервері.

Тепер їх необхідно зв’язати, щоб вони коректно працювали один з одним.

Для цього ввожу одразу кілька команд:

sudo apt-get install libapache2-mod-php5

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

sudo apt-get install imagemagick

sudo apt-get install php5-mysql

Після установлення, я перезавантажую веб-сервер:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Для зручності роботи хотілося, щоб сайти, які я створюю розташовувалися в домашній папці, наприклад в папці projects.

Робиться це так:

Відкриваю файл зі списком віртуальних хостів

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

і додаю наступний запис:

NameVirtualHost 127.0.0.2

<VirtualHost 127.0.0.2>

ServerName site1

DocumentRoot “/home/user/projects/site1”

</VirtualHost>

Для додавання декількох віртуальних хостів просто необхідно клонувати цей запис потрібну кількість разів.

Після цього відкриваю файл

sudo gedit /etc/hosts

і додаю наступний рядок для кожного зі знову створених віртуальних хостів.

# My Virtual Hosts

127.0.0.2 site1

Тепер необхідно перезапустити сервер Apache. Робиться це наступною командою:

sudo sudo /etc/init.d/apache2 restart

Якщо Apache видав повідомлення [ОК], то все пройшло вдало і тепер створена своя папка для кожного сайту. Якщо є помилка, то необхідно повторити процедуру заново.

Для того, щоб подивитися версію php і взагалі запустився він чи ні, можна створити в папці /home/user/projects/site1 файл info.php наступного змісту:

<?php

php_info();

?>

Відкрити цей файл із браузера: http://site1/info.php. Якщо PHP установлений правильно й все працює, то появиться інформація про версію й підключені бібліотеки.

Щоб одержати доступ до сервера баз даних і створити бази для наших сайтів необхідно запустити phpmyadmin. У рядку адреси браузера необхідно ввести:

127.0.0.1/phpmyadmin

Ім’я користувача – root, пароль – зазначений при установці (пустий).

Чисті посилання – mod rewrite.

Більшість CMS підтримують так звані “чисті” посилання. Для їхнього включення необхідно включити модуль mod_rewrite.

sudo a2enmod rewrite

Після цього знову необхідно перезапустити сервер Apache.

На цьому встановлення та налаштування закінчено.