Server

Сервер (англ. Server — «служка») — у комп’ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп’ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.

Втручання людини відбувається під час встановлення серверу і під час його сервісного обслуговування. Часто це роблять окреміадміністратори серверів з вищою кваліфікацією.

Типи серверів

Сервер, як комп’ютер — це комп’ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а так само доступ до встановлених сервісів; найчастіше працює цілодобово, чи у час роботи групи його користувачів.

Скрвер, як програма програма, що надає деякі послуги іншим програмам (клієнтам). Зв’язок між клієнтом і сервером зазвичай здійснюється за допомогою передачі повідомлень, часто через мережу, і використовує певний протокол для кодування запитів клієнта і відповідей сервера. Серверні програми можуть бути встановлені як на серверному, так і на персональному комп’ютері, щоразу вони забезпечують виконання певних служб (наприклад, сервер баз даних чи веб-сервер).

Комп’ютер або програма, що установлена на цьому комп’ютері, здатні автоматично розподіляти інформацію чи файли під керуванням мережної ОС або у відповідь на запити, прислані у режимі on-line користувачами, і таким чином надавати послуги іншим комп’ютерам мережі (клієнтам).

Ролі серверів

Роль – це функція сервера (наприклад почтовий, контролер домена тощо). Один сервер може відігравати декілька ролей одночасно. При реєстрації адміністратора на сервері майстер “Manage Your Server” допомагає добавити нові ролі або змінити існуючі.

Файловий сервер англ. File Server

Додавання ролі файлового сервера оптимізує сервер для підтримки спільних папок і зберігання файлів. Після додавання ролі файл-сервера, ви зможете призначати користувачам дискові квоти, використовувати службу індексації для пошуку файлів і навіть робити пошук документів у різних форматах на різних мовах, використовуючи в меню Start інструмент Search або новий веб-інтерфейс пошуку. WS2K3 пропонує масу нових можливостей для поліпшення обслуговування файлів: Тіньове копіювання (Shadow copy) – Резервне побайтове копіювання ранніх версій документів, що дозволяє користувачам скасовувати зроблені зміни в документах, що зберігаються на сервері. Покращена розподілена файлова система DFS – дозволяє створювати єдине логічне іменоване простір для безлічі загальних папок, розташованих на різних серверах. Тепер користувачам не потрібно запам’ятовувати, на яких серверах розташовані часто використовувані ними спільні папки. DFS в WS2K3 також надає службу реплікації файлів з вибором топології, що було недоступне в Win2K. Крім того, сервери WS2K3 можуть обслуговувати кілька коренів DFS. Служба тіньового копіювання томів (Volume shadow copy service) – Створює копію оригінальних загальних даних на заданий момент часу. Програми резервного копіювання можуть використовувати цю копію, щоб зробити папку загального доступу статичної, поки змінюються поточні документи. Крім того, ви можете переміщати тіньові копії на інші сервера для резервного зберігання, тестування та аналізу даних.

Сервер друку англ. Print Server

Сервери друку використовуються для надання та управління доступом до принтерів. Роль сервера друку дозволяє управляти принтерами через веб-оглядач, друкувати через URL принтера, використовуючи протокол IPP, а також підключати принтери, використовуючи Point and Print. Microsoft зробила ряд розширень служби друку в WS2K3: Підтримка кластерів друку – автоматична реплікація драйверів принтерів по всіх серверів в кластері. Розширення в Active Directory – адміністратори можуть виносити на загал принтери в AD, щоб користувачі могли шукати принтери в залежності від місця розташування, кольору і швидкості. Поліпшення безпеки – групові політики, що дозволяють адміністратору запобігати доступу клієнтів до спулера, якщо сервер не обслуговує друк.

Сервер застосунків англ. Application Server

Коли ви налаштовуєте сервер в якості сервера застосунків, ви встановлюєте Internet Information Services (IIS) 6.0 і цілий ряд компонентів, наприклад, COM+ і ASP.NET. Microsoft оптимізувала IIS 6.0 з точки зору стабільності, керованості, швидкої розробки додатків і безпеки. Роль сервера застосунків WS2K3 забезпечує підтримку нових веб-служб і платформи .NET, зокрема служби Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), а також Simple Object Access Protocol (SOAP) і Web Services Description Language (WSDL).

Поштовий сервер англ. Mail Server

Дозволяє обслуговувати базові поштові скриньки ваших користувачів і дозволяє приймати і відправляти пошту з сервера. Вхідна пошта може зберігатися на сервері, а потім забиратися користувачем по протоколу POP3. Для ролі поштового сервера ви повинні мати: Активне з’єднання з інтернет Зареєстроване доменне ім’я Запис MX у провайдера для вашого поштового домену.

Термінальний сервер англ. Terminal Server

Після інсталяції ролі термінального сервера, ви можете дозволити користувачам підключатися до сервера і запускати на ньому програми так, як ніби ці програми були інстальовані на робочій станції клієнта.

Ігровий сервер

Ігровий сервер (англ. game server від англ. game – гра і англ. to serve – служити) – програмний компонент обчислювальної системи, що забезпечує зв’язок між різнимиклієнтами, надаючи їм можливість комунікації один з одним в рамках програмної оболонки конкретної гри.

Також читайте статтю про Інтернет і Сайт.